گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

هندسه (3) 1402/09/10

آموزش درس 2: دورترین و نزدیکترین نقطه از نقاط روی دایره | فصل دوم هندسه (3) دوازدهم

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی هندسه (3)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 22 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: تدریس موضوعی (MP4)
بازدید : 269
ثبت شده در 10 آذر 1402
محسن ذوالفقاری