1397/12/25

طرح درس روزانه علوم ششم ابتدائی | درس 10: خیلی کوچک، خیلی بزرگ

علوم تجربی ششم دبستان

اهداف جزیی:
1- دانش آموزان با تاریخچه ی میکروسکوپ آشنا شوند .
2- دانش آموزان با میکروسکوپ های امروزی آشنا شوند .
3- دانش آموزان با نحوه ی کار با میکروسکوپ آشنا شوند .
4- دانش اموز بتواند از میکروسکوپ استفاده کند .
5- دانش اموز میکروسکوپ های قدیمی و جدید را با هم مقایسه کند
6- دانش آموز با یاخته های گیاهی و جانوری آشنا شود .
7- دانش آموز با استفاده از میکروسکوپ یاخته های (گیاهی ، جانوری ، بزاق دهان) را نشان دهد.
8- دانش آموز در بحث های گروهی به طور فعال شرکت نماید .
9- دانش آموزان نسبت به کار با میکروسکوپ علاقه نشان دهند.


تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 1556
ثبت شده در 25 اسفند 97
یک برنامه ریزی مناسب برای پیش خوانی سال تحصیلی بعدی
توسط امیر حسین فریادرس در 16 خرداد
اگر 2X+1=8 باشد آنگاه 4X+1 برابر چه عددی است؟
توسط امیر حسین پهلوان زاده در 16 خرداد
معنی کلمه Brave چیست؟
توسط دانا قاضی زاده در 16 خرداد
اندازه زاویه مجهول درون مثلث
توسط امیر حسین پهلوان زاده در 16 خرداد