{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/05/14

ویدیوی آموزش موضوعی ریاضی هفتم | اولویت انجام عملیات ریاضی در اعداد صحیح

دوره اول متوسطه هفتم ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 4 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: تدریس موضوعی (MP4)
بازدید : 158
ثبت شده در 14 مرداد 1401
مهدی کنگرلو