1398/7/18

طرح درس روزانه ملی بلوم علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی | درس 3: مراعات نظیر، تلمیح و تضمین

علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)
انتظارات در پایان آموزش

دانش آموزان معنی لغوی و اصطلاحی آرایه های بدیع معنوی(مراعات نظیر،تلمیح،تضمین) را توضیح دهند.
دانش آموزان آرایه های بدیع معنوی(مراعات نظیر،تلمیح،تضمین) را در عبارات مختلف تشخیص دهند.
به خودآزمایی ها پاسخ صحیح بدهند.
علاقه واشتیاق به انجام تحقیق.
پاسخ گویی به پرسش های آغازین.
دانش آموزان در نگارش خود از آرایه های بدیع معنوی(مراعات نظیر،تلمیح،تضمین) استفاده کنند.
بتوانند آموزه های درس را به صورت خلاصه بیان کنند.
در گفت و گو کلاس شرکت کنند.


برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 4
فرمت فایل : DOCX
دانلود : 778
بروزرسانی شده در 18 مهر 98