{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1400/01/13

ریاضی سوم ابتدایی صفحه 133 تا 135 | فصل 8: حل مسئله (حذف حالت‌های نامطلوب)

دبستان سوم ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 23 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 2412
ثبت شده در 13 فروردین 1400
فاضل حسینی