{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زبان انگلیسی (3) 1399/12/3

ویدیوی تدریس درس 2 انگلیسی (3) دوازدهم | جلسه 2: ص. 46 تا 48

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی زبان انگلیسی (3)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 16 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 557
بروزرسانی شده در 3 اسفند 1399
مجتبی عباسی