{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زبان انگلیسی (3) 1399/12/18

ویدیوی تدریس درس 2 انگلیسی (3) دوازدهم | جلسه 5: ص. 53

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی زبان انگلیسی (3)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 30 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 566
بروزرسانی شده در 18 اسفند 1399
مجتبی عباسی