1396/11/20

پاورپوینت تخمین و اندازه‌گیری ذخیرۀ مواد معدنی در معادن

زمین شناسی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

اهداف اصلی تخمین و ارزیابی در مرحله اکتشاف عبارتند از:
تعیین حدود ذخیره
میزان ذخیره و تعیین عیار و تناژ
شکل ذخیره (صرف‌نظر از وضع اقتصادی آن ذخیره)
تخمین و ارزیابی در مورد معادن در حال کار نیز برای مقاصد زیر صورت می پذیرد:
تعیین میزان تولید کار ( یک ذخیره چه مقدار کار می‌تواند تولید کند)
ارزیابی اقتصادی بودن یک ذخیره
هنگام تعیین مالیات و حقوق دولتی (ارزیابی ماده استخراج شده)
فروش معدن- واگذاری سهام معدن- دریافت وام برای معدن (تعیین مقدار ماده معدنی)
تغییر مدیریت در معدن
ارزیابی در موقع تغییر روش معدن‌کاری (مثلا از روباز به زیر زمینی یا برعکس)


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : PPTX
دانلود : 464
ثبت شده در 20 بهمن 96