گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی (2) 1399/09/16

تدریس آنلاین صفحه 45 تا 56 فارسی (2) یازدهم | فصل 2 و 3 | درس 5 و 6

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی فارسی (2)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 45 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 730
بروزرسانی شده در 16 آذر 1399
مهدی احمدی