{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_آذر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

آموزش استفاده از آزمون آنلاین در گاما برای دبیران و آموزگاران

تولید محتوای الکترونیکی e-contant آموزگاران ضمن خدمت فرهنگیان عمومی (رایانه و اینترنت)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 9 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
دانلود : 187
ثبت شده در 12 آذر 1399