{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش استفاده از آزمون آنلاین در گاما برای دبیران و آموزگاران

ضمن خدمت فرهنگیان آموزگاران عمومی (رایانه و اینترنت) تولید محتوای الکترونیکی e-contant


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 9 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 64271
ثبت شده در 12 آذر 1399