{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/06/4

ویدیویی تدریس فصل 2 ریاضی سوم دبستان | جلسه 6: ارزش پول و تبدیل پول ها (صفحه 33 تا 34)

دبستان سوم ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 24 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 1258
ثبت شده در 4 شهریور 1399
فاضل حسینی