{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/05/30

ویدیوی فصل 2 ریاضی سوم دبستان | جلسه 3: معرفی عدد 1000 ( فعالیت ص.28 و کار در کلاس ص.29)

دبستان سوم ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 21 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 1569
ثبت شده در 30 مرداد 1399
فاضل حسینی