{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

جغرافیا (3) 1399/03/7

ویدیو تدریس فنون و مهارت جغرافیایی (ساعت هماهنگ جهانی) جغرافیا (3) دوازدهم

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی جغرافیا (3)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 26 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 9588
بروزرسانی شده در 7 خرداد 1399