{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

جغرافیا (3) 1399/02/25

فیلم تدریس مرور درس 2 و 3 جغرافیا (3) دوازدهم انسانی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی جغرافیا (3)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 23 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 2563
بروزرسانی شده در 25 اردیبهشت 1399