{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زبان انگلیسی (2) 1398/12/16

فیلم تدریس مکالمه درس 3 زبان انگلیسی (2) یازدهم | برنامه فرصت برابر شبکه آموزش

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زبان انگلیسی (2)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 19 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 576
بروزرسانی شده در 16 اسفند 1398