گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

Some people prefer to take ·········sugar with tea

    یاسر لطفی
  15 بهمن 19:00

257 پرسش 712 پاسخ 20.2K امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زبان انگلیسی (2)

Some people prefer to take ·········sugar with tea 1) lots of 2) many 3) lot 4) a


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.