{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زبان انگلیسی (2) 1399/02/21

فیلم تدریس What You Learned درس سوم زبان انگلیسی (3) یازدهم | جلسه دوم

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زبان انگلیسی (2)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 26 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 957
بروزرسانی شده در 21 اردیبهشت 1399