گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

دین و زندگی (1) 1400/01/18

آزمون تستی درس 12 دین و زندگی دهم: یاری از نماز و روزه

دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی دین و زندگی (1) فروردین
شامل مباحث: درس 12: یاری از نماز و روزه
  تعداد سوالات: 14
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 16 دقیقه

آزمون تستی درس 12 دین و زندگی دهم: یاری از نماز و روزه
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 18 فروردین 1400
  

روزه چگونه موجب تقویت تقوا می‌شود؟