{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1397/05/25

آزمون تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری | فصل هفتم: آمار و احتمال (درس 2: آمار توصیفی)

ریاضی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی اردیبهشت
شامل مباحث: درس 2: آمار توصیفی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 25 مرداد 1397
  

در 17 داده آماری میانه برابر 24 و میانگین داده‌های بزرگ‌تر از میانه و کمتر از میانه برابر 31 و 19 می‌باشد. میانگین کل داده‌ها کدام است؟

تعداد تست: 1115
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان