{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (3) 1402/02/13

امتحان نهایی درس شیمی (3) رشته ریاضی و تجربی | نوبت شهریور 1398

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی شیمی (3) شهریور 1398
شامل مباحث:
فصل 1: مولکول‌ها در خدمت تندرستی
فصل 2: آسایش و رفاه در سایه شیمی
فصل 3: شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری
فصل 4: شیمی، راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر
  تعداد سوالات: 23
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 120 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

امتحان نهایی درس شیمی (3) رشته ریاضی و تجربی | نوبت شهریور 1398
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم دوم
بروزرسانی شده در 13 اردیبهشت 1402
  

کدام گزینه در رابطه با واکنش زیر درست است؟