1397/6/15

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 5 ریاضی (1) دهم دبیرستان | فصل پنجم: تابع

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 5: تابع
درس 1: مفهوم تابع و بازنمایی‌های آن
درس 2: دامنه و برد توابع
درس 3: انواع توابع
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/6/15
  

اگر $f=\left\{ (1,2),(2,1),(3,0),(0,-1) \right\}$ و $f(f(k))=-1$ باشد، مقدار $f(k-1)$ کدام است؟