1397/5/31

سوالات آمادگی کنکور سراسری هندسه (2) پایۀ یازدهم رشتۀ علوم ریاضی | فصل سوم: روابط طولی در مثلث (درس 3- قضیه نیمسازهای زوایای داخلی و محاسبه طول نیمسازها)

هندسه (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 3: روابط طولی در مثلث
درس 3: قضیۀ نیمسازهای زوایای داخلی و محاسبۀ طول نیمسازها
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در مثلث $ABC$، میانهٔ $AM=3$ و $BC=2$ است. اگر نیمسازهای دو زاویهٔ $AMB$ و $AMC$، دو ضلع $AB$ و $AC$ را به‌ترتیب در نقاط $P$ و $Q$ قطع کنند، آن‌گاه اندازهٔ $PQ$ کدام است؟