{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم و فنون ادبی (3) 1397/08/16

سوالات تستی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی | درس 3: مراعات نظیر، تلمیح و تضمین

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی (3) آبان
شامل مباحث: درس 3: مراعات نظیر، تلمیح و تضمین
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات تستی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی | درس 3: مراعات نظیر، تلمیح و تضمین
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
بروزرسانی شده در 16 آبان 1397
  

مولانا در بیت زیر با کاربرد کدام آرایۀ ادبی، معانی بسیاری را در کمترین واژه‌ها، جای داده است؟

دی شیخ با چراغ همیگشت گِرد شهر / کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست