1397/8/23

تست کنکور سراسری فصل 1 هندسه دوازدهم | درس 1: ماتریس و اعمال روی ماتریس ها

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: ماتریس و کاربردها
درس 1: ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/8/23
  

اگر $A=\left[ \begin{matrix}
   0 & 0 & 0  \\
   \alpha  & 0 & 0  \\
   \beta  & \gamma  & 0  \\
\end{matrix} \right]$ باشد $\left| A+{{A}^{2}}+{{A}^{2}}+I \right|$ کدام است؟