1397/8/23

تست کنکور سراسری فصل 1 هندسه دوازدهم | درس 1: ماتریس و اعمال روی ماتریس ها

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: ماتریس و کاربردها
درس 1: ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/8/23
  

کدام‌یک از دستگاه‌های زیر نمایش دو خط موازی و غیرمنطبق است؟