1397/8/23

تست کنکور سراسری فصل 1 هندسه دوازدهم | درس 2: دترمینان (سری B)

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: ماتریس و کاربردها
درس 2: وارون ماتریس و دترمینان
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/8/23
  

اگر $C$ ماتریس $2\times 2$ و وارون‌پذیر باشد، حاصل ${{\left[ {{C}^{-1}}\left[ \begin{matrix}
   1 & -1  \\
   2 & 1  \\
\end{matrix} \right]C \right]}^{2}}$ کدام است؟