1397/8/23

تست کنکور سراسری فصل 1 هندسه دوازدهم | درس 2: دترمینان (سری B)

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی آذر
شامل مباحث:
فصل 1: ماتریس و کاربردها
درس 2: وارون ماتریس و دترمینان
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 23 آبان 97
  

اگر $A=\left[ \begin{matrix}
   -3 & \left| A \right|-1  \\
   \left| A \right|+2 & -2  \\
\end{matrix} \right]$ باشد، دترمینان ماتریس $A$ کدام می‌تواند باشد؟