1395/12/17

آزمون تستی فصل 12 علوم تجربی نهم | دنیای گیاهان

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 12: دنیای گیاهان
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

خزه ها چگونه تکثیر می‌شوند؟