1395/12/17

آزمون تستی فصل 12 علوم تجربی نهم | دنیای گیاهان

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه اسفند
شامل مباحث: فصل 12: دنیای گیاهان
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 17 اسفند 95
  

سلول‌های خاصی که در هاگدان تولید می شوند و با قرار گرفتن در جایی مرطوب رشد می‌کنند و گیاه جدیدی می‌سازند؟