آزمون آزمایشی جمع بندی هندسه (1) دهم ویژه آمادگی کنکور سراسری رشته علوم ریاضی

ریاضیات کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: هندسه
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شکل زیر $AB$ و $MA$ با شعاع دایره برابرند، کمان $BD$ چند درجه است؟ ($O$ مرکز دایره است.)