{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (3) ریاضی 1397/07/15

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 1: حرکت بر خط راست | 2-1 حرکت با سرعت ثابت

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فیزیک (3) ریاضی مهر
شامل مباحث:
فصل 1: حرکت بر خط راست
قسمت 2: حرکت با سرعت ثابت
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 36 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 1: حرکت بر خط راست | 2-1 حرکت با سرعت ثابت
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 15 مهر 1397
  

@@صحیح یا غلط بودن عبارت‌های زیر را مشخص کنید:@@

در حرکت کندشونده، بردارهای سرعت و شتاب متحرک، در خلاف جهت هم هستند.