1397/7/10

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری هندسه (1) دهم | فصل 4- درس اول: خط، نقطه و صفحه

هندسه (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 4: تجسم فضایی
درس 1: خط، نقطه و صفحه
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل