1395/12/16

آزمون تستی درس 14 فارسی هشتم | یاد حسین (ع)

فارسی هشتم دوره اول متوسطه اسفند
شامل مباحث: درس 14: یاد حسین
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 16 اسفند 95
  

نقش دستوری واژه های مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

          «تشنه لب کشته شود در لب شط از چه گناه *** آنکه سیراب کند در لب کوثر تشنه؟»

سه پنجم پول علی مساوی با دو هفتم پول رضا است. اگر…
توسط حسام خواجه میری در 21 فروردین
جذر تقريبي ٢٠ چقدر است؟
توسط آرتميس رضازاده در 21 فروردین
دو به توان دو به توان دو چند می شود؟
توسط پانیذ پورحبیبی در 21 فروردین
رشد ریشه در پاسخ به نور یک جانبه
توسط مونا ش در 21 فروردین