1395/12/16

آزمون تستی درس 14 فارسی هشتم | یاد حسین (ع)

فارسی هشتم دوره اول متوسطه اسفند
شامل مباحث: درس 14: یاد حسین
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 15 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 16 اسفند 95
  

نقش دستوری واژه های مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

          «تشنه لب کشته شود در لب شط از چه گناه *** آنکه سیراب کند در لب کوثر تشنه؟»