1398/12/18

آزمون تستی سطح دشوار فصل 6 علوم تجربی هشتم | تنظیم هورمونی (ویژه مدارس سمپاد)

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 6: تنظیم هورمونی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/12/18
  

تنظیم سوخت و ساز درون سلولی به عهده کدام غده است؟