{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم تجربی 1401/03/28

آزمون مجازی شماره 4 نوبت دوم علوم تجربی دوم دبستان | کل کتاب

دبستان دوم علوم تجربی اردیبهشت
شامل مباحث:
درس 1: زنگ علوم (گردش در باغ)
درس 2: هوای سالم، آب سالم
درس 3: زندگی ما و گردش زمین (1)
درس 4: زندگی ما و گردش زمین (2)
درس 5: پیام رمز را پیدا کن (1)
درس 6: پیام رمز را پیدا کن (2)
درس 7: اگر تمام شود...
درس 8: بسازیم و لذت ببریم
درس 9: سرگذشت دانه
درس 10: درون آشیانه‌ها
درس 11: من رشد می‌کنم
درس 12: برای جشن آماده شویم
درس 13: بعد از جشن
درس 14: از گذشته تا آینده (نان)
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مجازی شماره 4 نوبت دوم علوم تجربی دوم دبستان | کل کتاب
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم دوم
ثبت شده در 28 خرداد 1401
  

با توجه به اطلاعاتی که در مورد نحوه کار دماسنج دارید، کدام گزینه زیر درست است؟