{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زمین شناسی 1401/06/4

سوالات آزمون مجازی نیمسال اول زمین شناسی یازدهم رشته علوم تجربی (نمونه 2)

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زمین شناسی بهمن
شامل مباحث:
فصل 1: آفرینش کیهان و تکوین زمین
فصل 2: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه
فصل 3: منابع آب و خاک
فصل 4: زمین شناسی و سازه‌های مهندسی
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات آزمون مجازی نیمسال اول زمین شناسی یازدهم رشته علوم تجربی (نمونه 2)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم اول
ثبت شده در 4 شهریور 1401
  

@@به سؤالات زیر پاسخ کامل دهید:@@

آب در رودخانه‌ای با سطح مقطع 200 متر مربع، و با سرعت متوسط 4 متر بر ثانیه در جریان است.

الف)  آبدهی (دبی) این رودخانه را محاسبه کنید. (نوشتن فرمول الزامی است)
ب) اگر این رودخانه به تالابی منتهی شود، در طی یک ماه، چند متر مکعب آب وارد تالاب می‌شود.