{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زمین شناسی 1401/06/4

سوالات آزمون مجازی نیمسال اول زمین شناسی یازدهم رشته علوم تجربی (نمونه 2)

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زمین شناسی بهمن
شامل مباحث:
فصل 1: آفرینش کیهان و تکوین زمین
فصل 2: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه
فصل 3: منابع آب و خاک
فصل 4: زمین شناسی و سازه‌های مهندسی
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات آزمون مجازی نیمسال اول زمین شناسی یازدهم رشته علوم تجربی (نمونه 2)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم اول
ثبت شده در 4 شهریور 1401
  

به چه دلیل برخی از معادن متروکه، پس از مدتی مورد بهره برداری مجدد قرار می‌گیرد؟