1398/11/8

آزمون تستی علوم تجربی پایه نهم | فصل 15: با هم زیستن

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه اردیبهشت
شامل مباحث: فصل 15: با هم زیستن
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 8 بهمن 98
  

کدام جاندار می‌تواند در گروه تولید کنندگان یک زنجیره غذایی قرار گیرد؟