1398/11/8

آزمون تستی علوم تجربی پایه نهم | فصل 15: با هم زیستن

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 15: با هم زیستن
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شبکهٔ غذایی زیر کدام‌یک از گزینه‌های $X$، $Y$، $Z$ گیاه‌خوار است؟