{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (3) ریاضی 1402/01/29

امتحان نهایی درس فیزیک (۳) رشته ریاضی نوبت خرداد ۱۳۹۹

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فیزیک (3) ریاضی خرداد 1399
شامل مباحث:
فصل 1: حرکت بر خط راست
فصل 2: دینامیک و حرکت دایره‌ای
فصل 3: نوسان و موج
فصل 4: برهم کنش‌های موج
فصل 5: آشنایی با فیزیک اتمی
فصل 6: آشنایی با فیزیک هسته‌ای
  تعداد سوالات: 34
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 120 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

امتحان نهایی درس فیزیک (۳) رشته ریاضی نوبت خرداد ۱۳۹۹
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم دوم
بروزرسانی شده در 29 فروردین 1402
  

صحیح یا غلط بودن جمله‌های زیر را در مورد یک سامانهٔ جرم ـ فنر مشخص کنید.
الف) اگر ثابت فنر را افزایش دهیم، دورهٔ نوسان‌ها نیز افزایش می‌یابد.
ب) چون سطح بدون اصطکاک است، انرژی مکانیکی سامانه، پایسته می‌ماند.
پ) بیشینهٔ تندی مربوط به دو انتهای مسیر $(x =  \pm A)$ است.