{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضیات 1398/05/9

سوالات درس ریاضیات آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور داخل کشور 1398

دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم ریاضی ریاضیات تیر 1398
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 55
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 85 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات درس ریاضیات آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور داخل کشور 1398
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: کنکور سراسری
ثبت شده در 9 مرداد 1398