{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

آموزش و پرورش منطقه 6 تهران صفحه اختصاصی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش منطقه 6 تهران

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400 خرداد 1399 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1399 اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1397 اردیبهشت 1396 خرداد 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395
مدارس منطقه 6 تهران