گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

سالار  حسن زاده رضایی

امروز اینجا بود!

سالار حسن زاده رضایی

لیسانس ریاضی

استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه

دبستان امام رضا (ع) ناحیه 1 ارومیه

این صفحه 6,113 بار بازدید شده

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی پنجم ریاضی ششم ریاضی هفتم ریاضی هشتم ریاضی نهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی