آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 96

آزمون پیشرفت تحصیلی

فروردین 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1395 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 تیر 1398 شهریور 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396
مدارس ناحیه 2 مشهد
چگونه کارت ورود به جلسه نمونه را دریافت کنم؟
توسط BE WITH GOD BE KING باخدا باش پادشاهی کن در 17 تیر
سست کره چیست؟
توسط ریحانه خالقی در 17 تیر
پیدا کردن نقطه تقاطع دو خط
توسط مرتضی همتی در 17 تیر