{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش ناحیه سرایان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه سرایان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه سرایان

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401 دی 1399 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1401 خرداد 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400
مدارس ناحیه سرایان
هدیه‌های آسمانی پایه هفتم درس 6
توسط ستایش علیزاده در 15 آذر
معنی کلمه یل و یلان چی میشه
توسط مهدی بزرگپور در 15 آذر
سلام یمیمیویویووییوپی
توسط علیرضا چثخ در 15 آذر
در توضیحات اصلی نوشته شد
توسط بهار عرب در 15 آذر