{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرکرد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرکرد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرکرد

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

آذر 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1400

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400 شهریور 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400
مدارس ناحیه 2 شهرکرد
در عمل غربال 1 تا 1000 عدد..
توسط Mm maki در 2 بهمن
سلاممممممممممممممممم
توسط Deniz Cute در 2 بهمن
ک م م عدد 14 و24را بیابید.
توسط سینا زند در 2 بهمن
آزمون آنلاین فصل 3 ریاضی ششم
توسط EHSAN GHADERY در 2 بهمن
ساخت الکتروسکپ ولی جدا نشدن ورقه ها
توسط هستی رحیمی شورابی در 2 بهمن