{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

آموزش و پرورش ناحیه پیرانشهر صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه پیرانشهر در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه پیرانشهر

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 خرداد 1400 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 خرداد 1400 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400
مدارس ناحیه پیرانشهر
?????????????⛔⚠️??
توسط مهسان مداحی در 1 بهمن
????????????
توسط مهسان مداحی در 1 بهمن
☯️☯️☯️☯️☯️☯️☯️☯️♉♉♉♉♉
توسط مهسان مداحی در 1 بهمن
?????????????
توسط مهسان مداحی در 1 بهمن