{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش ناحیه هوراند صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه هوراند در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه هوراند

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1402 خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400
مدارس ناحیه هوراند
برای دروس عمومی چقدر وقت بزاریم ؟
توسط مینا رضایی در 31 شهریور
آزمون آغازین اول مهر برگذار میشه؟
توسط Parmida Dolatshahi در 31 شهریور
آزمون اضافه تر برم یا نه؟
توسط میثم عظیم پور در 30 شهریور
میشه لطفا کمکم کنین لطفاااا
توسط نور کریمی در 30 شهریور