آموزش و پرورش ناحیه 2 تبریز صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 2 تبریز در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 2 تبریز

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96 دی 1397

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

دی 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 اردیبهشت 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398
مدارس ناحیه 2 تبریز
چگونه کارت ورود به جلسه نمونه را دریافت کنم؟
توسط BE WITH GOD BE KING باخدا باش پادشاهی کن در 17 تیر
سست کره چیست؟
توسط ریحانه خالقی در 17 تیر
پیدا کردن نقطه تقاطع دو خط
توسط مرتضی همتی در 17 تیر