در حال بارگزاری ...

آسان تر از همیشه با شما هستیم

اپلیکیشن اندروید گاما را همین حالا دانلود کنید

دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم پايه هاي اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم

برای دسترسی سریعتر به نمونه سوالات نوبت دوم دروس مختلف تمامی پایه ها از اول دبستان تا دهم متوسطه دوم را برای شما عزیزان می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید.

در صورت تمایل به دریافت ویژه‌ نامه های نمونه سوالات نوبت دوم (پایه چهارم تا نهم گاما) می‌توانید از اینجا اقدام کنید.

در صورت تمایل به دریافت نمونه سوالات امتحان هماهنگ استانی پایه نهم می‌ توانید اینجا کلیک کنید.

كلاس اول كلاس دوم كلاس سوم دبستان
پايه چهارم دبستان پايه پنجم پايه ششم
پايه هفتم پايه هشتم پايه نهم

 

¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم دروس مشترک پايه دهم ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس دین و زندگی (1) دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس فارسی (1) دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس زبان انگلیسی (1) دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس نگارش (1) دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس جغرافیای ایران دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس آمادگی دفاعی دهم


¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم رشته تجربی و ریاضی پايه دهم ¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس ریاضی (1) دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس فیزیک (1) دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس شیمی (1) دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس عربی زبان قرآن (1) دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس آزمایشگاه علوم تجربی (1) دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس هندسه (1) دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس زیست شناسی (1) دهم


 

¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم دروس رشته انسانی پايه دهم ¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس ریاضی و آمار (1) دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس جامعه شناسی (1) دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس علوم و فنون ادبی (1) دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس منطق دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس اقتصاد دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس تاریخ (1) دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس عربی زبان قرآن تخصصی (1) دهم


¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم پايه نهم ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس فارسی نهم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس رياضی نهم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس علوم تجربی نهم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس زبان انگلیسی نهم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس مطالعات اجتماعی نهم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس پيام‌های آسمان نهم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس عربی نهم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس كارو فناوری نهم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس آموزش قرآن نهم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس آمادگی دفاعی نهم متوسطه اول


 

¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم پايه هشتم ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس فارسی هشتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس رياضی هشتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحاني نوبت دوم درس علوم تجربي هشتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس زبان انگليسی هشتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس پيام‌های آسمان هشتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس عربی هشتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس كارو فناوری هشتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس آموزش قرآن هشتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس تفكر و سبک زندگی هشتم متوسطه اول


 

 

¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم پايه هفتم ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس فارسی هفتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس رياضی هفتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس علوم تجربی هفتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس زبان انگليسی هفتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس پيام‌های آسمان هفتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس عربی هفتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس كارو فناوری هفتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس آموزش قرآن هفتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس تفكر و سبک زندگی هفتم متوسطه اول


 

¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم پايه ششم دبستان ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس فارسی ششم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس رياضی ششم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس علوم تجربی ششم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس هديه های آسمان ششم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان

 

¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم پايه پنجم دبستان ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس فارسی پنجم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس رياضی پنجم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس علوم تجربی پنجم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس هديه های آسمان پنجم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

 

¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم پايه چهارم دبستان ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس فارسی چهارم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس رياضی چهارم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس علوم تجربی چهارم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس هديه های آسمان چهارم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

 

¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم پايه سوم دبستان ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس فارسی سوم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس رياضی سوم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس علوم تجربی سوم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس هديه های آسمان سوم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس مطالعات اجتماعی سوم دبستان

 

¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم پايه دوم دبستان ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس فارسی دوم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس رياضی دوم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس علوم تجربی دوم دبستان

 

¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم پايه اول دبستان ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس فارسی اول دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس رياضی اول دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم درس علوم تجربی اول دبستان

جدیدترین نمونه سوالات امتحانی و آزمونهای دبستان تا دبیرستان را دانلود کنید.

به بانک سوال وصل شوید

همکار گاما شوید و نمونه سوالات و محتوای الکترونیکی خود را با نام خودتان در گاما انتشار دهید.

به پایگاه معلمان وصل شوید

یک شعبه مجازی از مدرسه خود را در گاما رونمایی کنید و یک مدرسه هوشمند را با ما تجربه کنید.

به پایگاه مدرسه ها وصل شوید

تمامی حقوق ایده، مطالب، تصاویر و طرح قالب برای وب سایت گاما محفوظ است.

padideit