در حال بارگزاری ...

آسان تر از همیشه با شما هستیم

اپلیکیشن اندروید گاما را همین حالا دانلود کنید

نمونه سوالات آزمون ورودی پایه دهم دوره دوم متوسطه مدارس استعدادهای درخشان (تیزهوشان) و نمونه دولتی

هر آنچه برای ورود آسان به مدارس برتر نیاز دارید در اینجا برای شما مهیاست.!!!

نمونه سوالات و پاسخنامه آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان تمامی استان‌های کشور، آزمون‌های آزمایشی شبیه سازی شده، کتاب‌های کمک آموزشی و آزمون‌های آنلاین

پیشنهاد ویژه گاما (برای موفقیت در آزمون‌های نمونه دولتی)

دانلود آزمون آزمايشی ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | نمونه 5


دانلود آزمون آزمايشی ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | نمونه 4


دانلود آزمون آزمايشی ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | نمونه 3


دانلود آزمون آزمايشی ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | نمونه 2


دانلود آزمون آزمايشی ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | نمونه 1


آزمون شبیه ساز ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | مهر ماه (قیمت 2700 تومان)


آزمون شبیه ساز ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | آبان ماه (قیمت 2700 تومان)


آزمون شبیه ساز ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | آذر ماه (قیمت 2700 تومان)


آزمون شبیه ساز ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | دی ماه (قیمت 3000 تومان)


آزمون شبیه ساز ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | بهمن ماه (قیمت 2700 تومان)


آزمون شبیه ساز ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | اسفند ماه (قیمت 3000 تومان)


آزمون شبیه ساز ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | فروردین ماه (قیمت 3000 تومان)


آزمون شبیه ساز ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | اردیبهشت ماه (قیمت 3000 تومان)

پیشنهاد ویژه گاما (برای موفقیت در آزمون‌های تیزهوشان)

سؤالات و پاسخنامه آزمون ورودی پایه دهم تیزهوشان سراسر کشور در سال گذشته

سال تحصیلی
96-97 95-96
سؤال پاسخ سؤال پاسخ
دانلود تشریحی. دانلود تشریحی
برگزاری به صورت سراسری برگزاری به صورت سراسری

سؤالات و پاسخنامه آزمون ورودی پایه دهم نمونه دولتی تمامی استان های کشور در سال گذشته

نام استان سال تحصیلی
96-97 95-96
سؤال پاسخ سؤال پاسخ
آذربایجان شرقی سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان آذربایجان شرقی کلیدی دانلود سوال تشریحی
آذربایجان غربی سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان آذربایجان غربی کلیدی دانلود سوال تشریحی
اردبیل سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان اردبیل کلیدی دانلود سوال تشریحی
اصفهان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان اصفهان کلیدی دانلود سوال تشریحی
البرز سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان البرز کلیدی دانلود سوال تشریحی
ایلام سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان ایلام کلیدی دانلود سوال کلیدی
بوشهر سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان بوشهر کلیدی دانلود سوال تشریحی
تهران سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | شهر تهران کلیدی دانلود سوال تشریحی
تهران (شهرستانها) سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | شهرستانهای تهران کلیدی دانلود سوال تشریحی
چهارمحال و بختیاری سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان چهارمحال و بختیاری کلیدی دانلود سوال تشریحی
خراسان جنوبی سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان خراسان جنوبی کلیدی دانلود سوال تشریحی
خراسان رضوی سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان خراسان رضوی کلیدی دانلود سوال تشریحی
خراسان شمالی   دانلود سوال تشریحی
خوزستان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان خوزستان کلیدی دانلود سوال تشریحی
زنجان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان زنجان کلیدی دانلود سوال کلیدی
سمنان   دانلود سوال تشریحی
سيستان و بلوچستان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان سیستان و بلوچستان کلیدی دانلود سوال تشریحی
فارس سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان فارس کلیدی دانلود سوال تشریحی
قزوین سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان قزوین کلیدی دانلود سوال تشریحی
قم سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان قم کلیدی دانلود سوال تشریحی
کردستان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان کردستان کلیدی دانلود سوال تشریحی
کرمان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان کرمان کلیدی دانلود سوال تشریحی
کرمانشاه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان کرمانشاه کلیدی دانلود سوال تشریحی
کهگیلويه و بویراحمد سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان کهگیلویه و بویراحمد کلیدی دانلود سوال تشریحی
گلستان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان گلستان کلیدی دانلود سوال کلیدی
گیلان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان گیلان کلیدی دانلود سوال کلیدی
لرستان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان لرستان کلیدی دانلود سوال تشریحی
مازندران سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان مازندران کلیدی دانلود سوال کلیدی
مرکزی سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان مرکزی کلیدی دانلود سوال کلیدی
هرمزگان سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان هرمزگان کلیدی دانلود سوال تشریحی
همدان   دانلود سوال تشریحی
يزد سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ورودی پايه دهم دبيرستان های نمونه دولتی سال تحصيلی 97-96 | استان یزد  کلیدی دانلود سوال کلیدی

 

راهنمای جدول:  سوالات آزمون ورودي پايه هفتم دبيرستان هاي نمونه دولتي دوره اول متوسطه سال تحصيلي 96-95 | استان مرکزی و ایلام  قابل دانلود     به زودی اضافه خواهد شد     موجود نیست   برگزار نشده

کتاب های آموزشی و کمک آموزشی برای موفقیت در آزمون ورودی نمونه دولتی

کتاب الکترونیکی ریاضی نهم ویژه نخبگان گاما

کتاب الکترونیکی ریاضی نهم ویژه نخبگان گاما

  مؤلف: گروه مؤلفان

    

 


 370 تست ریاضی نهم در آزمون های ورودی نمونه دولتی پایه نهم 

 به تفکیک استان های کشور در سال 1395

 با پاسخنامه تشریحی

  جزئیات و دانلود
کتاب الکترونیکی علوم تجربی نهم ویژه نخبگان گاما

کتاب الکترونیکی علوم تجربی نهم ویژه نخبگان گاما

  مؤلف: گروه مؤلفان

    

 


 374 تست علوم تجربی نهم در آزمون های ورودی نمونه دولتی پایه نهم 

 به تفکیک استان های کشور در سال 1395

 با پاسخنامه تشریحی

  جزئیات و دانلود
کتاب الکترونیکی فارسی نهم ویژه نخبگان گاما

کتاب الکترونیکی ادبیات فارسی نهم ویژه نخبگان گاما

  مؤلف: گروه مؤلفان

    

 


 254 تست فارسی در آزمون های ورودی نمونه دولتی پایه نهم 

 به تفکیک استان های کشور در سال 1395

 با پاسخنامه تشریحی

  جزئیات و دانلود
کتاب الکترونیکی زبان انگلیسی نهم ویژه نخبگان گاما

کتاب الکترونیکی زبان انگلیسی نهم ویژه نخبگان گاما

  مؤلف: گروه مؤلفان

    

 


 110 تست زبان انگلیسی در آزمون های ورودی نمونه دولتی پایه نهم 

 به تفکیک استان های کشور در سال 1395

 با پاسخنامه تشریحی

  جزئیات و دانلود
کتاب الکترونیکی عربی نهم ویژه نخبگان گاما

کتاب الکترونیکی عربی نهم ویژه نخبگان گاما

  مؤلف: گروه مؤلفان

    

 


 127 تست عربی در آزمون های ورودی نمونه دولتی پایه نهم 

 به تفکیک استان های کشور در سال 1395

 با پاسخنامه تشریحی

  جزئیات و دانلود
کتاب الکترونیکی مطالعات اجتماعی نهم ویژه نخبگان گاما

کتاب الکترونیکی مطالعات اجتماعی نهم ویژه نخبگان گاما

  مؤلف: گروه مؤلفان

    

 


 175 تست مطالعات اجتماعی در آزمون های ورودی نمونه دولتی پایه نهم 

 به تفکیک استان های کشور در سال 1395

 با پاسخنامه کلیدی

  جزئیات و دانلود
کتاب الکترونیکی پیام های آسمان نهم ویژه نخبگان گاما

کتاب الکترونیکی پیام های آسمان نهم ویژه نخبگان گاما

  مؤلف: گروه مؤلفان

    

 


 158 تست مطالعات اجتماعی در آزمون های ورودی نمونه دولتی پایه نهم 

 به تفکیک استان های کشور در سال 1395

 با پاسخنامه تشریحی

  جزئیات و دانلود

جدیدترین نمونه سوالات امتحانی و آزمونهای دبستان تا دبیرستان را دانلود کنید.

به بانک سوال وصل شوید

همکار گاما شوید و نمونه سوالات و محتوای الکترونیکی خود را با نام خودتان در گاما انتشار دهید.

به پایگاه معلمان وصل شوید

یک شعبه مجازی از مدرسه خود را در گاما رونمایی کنید و یک مدرسه هوشمند را با ما تجربه کنید.

به پایگاه مدرسه ها وصل شوید

تمامی حقوق ایده، مطالب، تصاویر و طرح قالب برای وب سایت گاما محفوظ است.

padideit