{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

تاریخ معاصر ایران 1401/07/24

ارزشیابی تکوینی تاریخ معاصر ایران دوره دوم متوسطه | دروس 1 و2

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی تاریخ معاصر ایران مهر 1401

ارزشیابی مستمر از دروس 1 و 2 تاریخ معاصر ایران رشته های علوم تجربی و ریاضی و هنرستان ها
دردو نمونه طراحی شده و هر دو پاسخنامه تشریحی دارد .

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

 ارزشیابی تکوینی تاریخ معاصر ایران دوره دوم متوسطه | دروس 1 و2
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 6

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 747
ثبت شده در 1401/07/24