{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم و فنون ادبی (3) 1401/09/21

سؤالات امتحان نهایی نوبت شهریور 1401 | درس علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی و معارف

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم و معارف اسلامی علوم و فنون ادبی (3) شهریور 1401

تاریخ برگزاری: 1401/6/01

** توجه: آزمون ویژه دانش آموزان مدارس روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در نوبت شهریور سال 1401 توسط مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش برگزار شده است.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

سؤالات امتحان نهایی نوبت شهریور 1401 | درس علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی و معارف
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 6

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون نوبت دوم
بازدید : 9758
بروزرسانی شده در 1401/09/21